Cardiologia

La cardiologia és una especialitat de la medicina veterinària àmpliament desenvolupada en
els últims anys. Les nostres mascotes poden presentar malalties cardíaques al llarg de tota la seva vida i per aquest motiu és important realitzar un seguiment *cardiològic específic en cada etapa.

Algunes patologies poden estar presents en el moment del naixement i unes altres desenvolupar-se en l’etapa adulta. La detecció precoç de patologies congènites en cadells és de vital importància per a la planificació del tractament mèdic o quirúrgic més adequat. 

En edats avançades és freqüent el diagnòstic de patologies valvulars degeneratives com la malaltia valvular mitràlica crònica. Aquesta patologia requereix un seguiment específic per a adaptar el tractament mèdic en cada fase de la malaltia. A més de les malalties estructurals també són importants les alteracions del ritme com a taquicàrdies o severes bradicàrdies.

Vols contactar amb nosaltres.