Oncologia

L’oncologia veterinària és l’especialitat que tracta les neoplàsies (càncers) que afecten als animalons. Degut principalment a l’augment de l’esperança de vida dels animals domèstics la freqüència d’aparició de tumors ha augmentat en les últimes dècades i el camp de l’oncologia s’ha desenvolupat moltíssim.

El tractament de càncers tot sovint és multidisciplinar, abarcant tractaments mèdics, quirúrgics i/o pal·liatius; sempre en vista de millorar l’esperança i qualitat de vida de l’animal.

Vols contactar amb nosaltres.