Ecografia, radiologia i endoscòpia

A l’Hospital Veterinari del Penedès volem oferir el millor servei, per això sempre busquem les tècniques més avançades que millorin el benestar dels nostres pacients per a tranquil·litat dels seus propietaris.

Diagnòstic per imatge:

  • Ecografia: Les ecografies són un mètode fonamental per a complementar els diagnòstics mèdics.
És una tècnica no invasiva, indolora que ens permet ràpidament obtenir informació de processos abdominals o toràcics.
  • Radiografia: comptem amb un modern aparell de radiologia digital directa que ens permet diagnosticar infinitat de processos patològics
  • Endoscòpia: l’endoscòpia és una tècnica de mínima invasió que ens permet estudiar detalladament l’interior del sistema digestiu i respiratori així com la presa de mostres de manera mínimament invasiva per l’animal.

Vols contactar amb nosaltres.